Není třeba dokládat příjmy – stačí čestné prohlášení o příjmech, úvěr je až 50 % hodnoty nemovitosti.